Kurssi Helina


Työkaluja ja tukea yksilön sekä työyhteisöjen hyvinvointiin.

Kurssi Helina

Kurssi Helina on perustettu tukemaan yksilöiden, työntekijöiden sekä työyhteisöjen hyvinvointia, työssä jaksamista ja yleistä hyvinvointia. Taustana valmennuksissa käytetään ratkaisukeskeistä viitekehystä.

Tervetuloa tutustumaan palveluvalikoimaan ja valitsemaan sinulle, yrityksellenne tai työyhteisöllenne parhaiten sopiva aihe. Räätälöidään yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisuus. Kurssivalikoimasta löytyy kursseja lisää liittyen muun muassa henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Hyväksyvä ja kannustava työyhteisö -valmennus

Työnteon kiire, paine ja vaatimukset syövät jaksamista ja työyhteisön hyvinvointia. Paine ja stressi aiheuttavat työyhteisön sisälle kireää ilmapiiriä ja jännitteitä. Kaikki tämä heijastuu työntekoon ja asiakaspalvelun laatuun heikentävästi.  

Haasteiden kartoittaminen, haasteiden äärelle pysähtyminen ja ratkaisujen etsiminen avaavat mahdollisuuden kehittää työilmapiiriä.  Hyväksyvä, työkavereita sekä työyhteisöä kunnioittava ilmapiiri tukee työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Kaipaako työyhteisönne työilmapiiri kehittämistä? Onko rakentava vuorovaikutus haastavaa ja tilanteeseen kaivataan muutosta? Lisäisikö hyväksyvä ja kannustava työyhteisö työn laatua ja työhyvinvointia?

Hyväksyvä ja kannustava työyhteisö -valmennuksessa kartoitetaan työyhteisön haasteita ja ratkaisukeskeisten menetelmien avulla pyritään löytämään uusia näkökulmia haasteisiin.

Työyhteisön vahvuudet käyttöön -valmennus

Yksilöiden vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen työyhteisöissä lisäävät yksilöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Yrityksellä tai työyksiköllä, jotka osaavat hyödyntää yksilöiden erilaisia vahvuuksia, on käytössään vahvempi ja motivoituneempi työyhteisö. 

Hyödynnetäänkö teidän yrityksessänne tai työyksikössänne riittävästi työntekijöiden vahvuuksia? Onko vahvuudet tiedossa?

Vahvuudet käyttöön -valmennuksella päästään kohti vahvempaa työyhteisöä. Valmennuksella voidaan tunnistaa yksilöiden vahvuudet ja ottaa ne käyttöön.

Oman toiminnan ja itsensä johtamisen valmennus 

Valmennuksen tarkoituksena on tukea toiminnan ja itsensä ohjauksen haasteissa. Haasteet saattavat ilmetä työssä, arkielämässä tai molemmissa. Valmennuksessa lähestytään haasteita ratkaisukeskeisten menetelmien avulla ja pyritään löytämään henkilölle itselleen toimivia tapoja järjestää ja strukturoida omaa elämää. Järjestyksen ja toimivien toimintatapojen avulla, aiemmin haastava arki saa struktuuria ja keventää arjen kuormittavuutta.

Tuntuuko kotiarki tai työ kaaokselle? Tiedät mitkä asiat tuottavat sinulle haasteita ja kuormittavat, mutta et ole löytänyt keinoja niiden ratkaisemiseen. Etsitään yhdessä keinoja ja tehdään arjesta helpommin hallittavaa.

Rentoutusvalmennus

Stressaava arki, työt, kiire ja oman ajan vähyys nakertavat jaksamista. Elämä tuntuu suorittamiselta ja iltaisin nukahtaminen voi tuntua haastavalta. Keho käy jatkuvilla ylikierroksilla ja stressin tunne hiipii kehoon jännityksinä.

Rentoutusvalmennus antaa konkreettisia keinoja rauhoittaa kehoa ja mieltä. Valmennuksen avulla opit keinoja tunnistaa stressaavat tilanteet ja opit keinoja, joiden avulla pystyt päästämään stressistä irti.

Elämässä tulee stressaavia tilanteita, mutta pitkäaikaisella stressillä on vakavia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa ja oppia pysäyttämään stressi ajoissa.

Rentoutusvalmennusta järjestetään yksilövalmennuksina tai ryhmävalmennuksina muun muassa työyhteisöille.

Herkällä korvalla kuunnellen, lempeällä suunnalla näyttäen, pedagogisella taidolla ohjaten.

Blogi


Uusimmat blogiartikkelit