Kurssi Helina


Työkaluja ja tukea yksilön sekä työyhteisöjen hyvinvointiin.

Kurssi Helina

Kurssi Helina on perustettu tukemaan yksilöiden, työntekijöiden sekä työyhteisöjen hyvinvointia, työssä jaksamista ja yleistä hyvinvointia. Taustana valmennuksissa käytetään ratkaisukeskeistä viitekehystä.

Tervetuloa tutustumaan palveluvalikoimaan ja valitsemaan sinulle, yrityksellenne tai työyhteisöllenne parhaiten sopiva aihe. Räätälöidään yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisuus. Kurssivalikoimasta löytyy kursseja lisää liittyen muun muassa henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Hyväksyvä ja kannustava työyhteisö -valmennus

Työnteon kiire, paine ja vaatimukset syövät jaksamista ja työyhteisön hyvinvointia. Paine ja stressi aiheuttavat työyhteisön sisälle kireää ilmapiiriä ja jännitteitä. Kaikki tämä heijastuu työntekoon ja asiakaspalvelun laatuun heikentävästi.  

Haasteiden kartoittaminen, haasteiden äärelle pysähtyminen ja ratkaisujen etsiminen avaavat mahdollisuuden kehittää työilmapiiriä.  Hyväksyvä, työkavereita sekä työyhteisöä kunnioittava ilmapiiri tukee työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Kaipaako työyhteisönne työilmapiiri kehittämistä? Onko rakentava vuorovaikutus haastavaa ja tilanteeseen kaivataan muutosta? Lisäisikö hyväksyvä ja kannustava työyhteisö työn laatua ja työhyvinvointia?

Hyväksyvä ja kannustava työyhteisö -valmennuksessa kartoitetaan työyhteisön haasteita ja ratkaisukeskeisten menetelmien avulla pyritään löytämään uusia näkökulmia haasteisiin.

Palautuminen ja uni

Miten palautua työstä ja arjesta?

Onko sinulle tuttuja asiat, jotka vaikuttavat yöuneen ja miten unta voi tukea omalla toiminnalla?

Päivän tekemisillä, ravinnolla ja muun muassa vireystason säätelyllä voidaan vaikuttaa seuraavan yön uneen.

Uneen voivat vaikuttaa myös mielen sisäiset tekijät, kuten stressi, huolet tai vaikka pelko unettomuudesta.

Palautumista ja unen laatua tukevalla ohjauksella saat keinoja tukemaan levollista ja palauttavaa unta.

45min. ohjaus 55€

60min. ohjaus 60€

Ensimmäinen kerta sisältää 30min. ilmaisen konsultaation.

Laita s.postia ja sovitaan yhdessä aika levollisemman unen tukemiseen.

Tukea arjen hallintaan 

Ohjauksen tarkoituksena on tukea sinua toiminnan ja itsesi ohjaamisen haasteissa. Haasteet saattavat ilmetä työssä, arkielämässä tai molemmissa.

Ohjauksessa lähestytään haasteita ratkaisukeskeisiä neuoropsykiatrisia valmennukmenetelmiä käyttäen ja pyritään löytämään sinulle itsellesi toimivia tapoja järjestää ja strukturoida omaa elämääsi.

Järjestyksen ja toimivien toimintatapojen avulla, aiemmin haastava arki saa struktuuria ja keventää arjen kuormittavuutta.

Tuntuuko kotiarki tai työ kaaokselle? Tiedät mitkä asiat tuottavat sinulle haasteita ja kuormittavat, mutta et ole löytänyt keinoja niiden ratkaisemiseen. Etsitään yhdessä keinoja ja tehdään arjesta helpommin hallittavaa.

45min. 55€ (sis.alv. 24%) Ensimmäisellä kerralla 30min. ilmainen konsultaatio.

Laita s.postia ja sovitaan yhdessä aika.

Rentoutusvalmennus

Stressaava arki, työt, kiire ja oman ajan vähyys nakertavat jaksamista. Elämä tuntuu suorittamiselta ja iltaisin nukahtaminen voi tuntua haastavalta. Keho käy jatkuvilla ylikierroksilla ja stressin tunne hiipii kehoon jännityksinä.

Rentoutusvalmennus antaa konkreettisia keinoja rauhoittaa kehoa ja mieltä. Valmennuksen avulla opit keinoja tunnistaa stressaavat tilanteet ja opit keinoja, joiden avulla pystyt päästämään stressistä irti.

Elämässä tulee stressaavia tilanteita, mutta pitkäaikaisella stressillä on vakavia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa ja oppia pysäyttämään stressi ajoissa.

Rentoutusvalmennusta järjestetään yksilövalmennuksina tai ryhmävalmennuksina muun muassa työyhteisöille.

Herkällä korvalla kuunnellen, lempeällä suunnalla näyttäen.

Lämmöllä Kurssi Helinan Hanna

Blogi


Uusimmat blogiartikkelit