Tarina

Minä Hanna

Olen positiivinen kehittäjätyyppi Etelä-Karjalasta, äiti, puoliso ja luokanopettaja. Sydämeltäni olen huolehtivainen ja auttavainen. Mieleltäni pohdiskeleva ja toisinaan sorrun murehtimaan asioita etukäteen. Aikuisuus ja elämänkokemukset ovat tuoneet mukanaan lempeää rauhallisuutta ja taitoa nauttia elämän pienistä iloista.

Kyky anteeksi antamiseen sekä itselle että toisille ovat olleet avaimia parempaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Paljon on matkan varrella opittu, mutta paljon on vielä opittavaa ja sehän elämässä on parasta, mahdollisuus kehittymiseen.

Työurani

Aloitin työurani koulunkäynninohjaajana. Kokemuksen kannalta ne olivat tärkeitä työvuosia. Luokanopettajaksi valmistuin 2005. Olen saanut opettaa monipuolisesti erilaisissa luokissa ja kouluissa. Suuret yhdysluokat, yhdistetyt esi- ja alkuopetuksen opetusryhmät, inkluusioluokat ja monenlaiset luokat iloineen ja haasteineen ovat olleet parhaat kehittäjäni työurallani. Pienten kyläkoulujen yhdysluokat sekä uudenlaiset avoimet oppimisympäristöt ovat myös tulleet tutuiksi.

Olen kokenut ne hyvät idearikkaat työvuodet, mutta myös huonon sisäilman sekä työuupumuksen värittämät vuodet. Kaikki kokemukset ovat kuitenkin olleet korvaamattomia, ja kaikista niistä johtuen tai niiden kannustamana olen nyt tässä.

Koulutukset

Montessoriohjaajan koulutukseni avulla olen kehittänyt työtapojani lapsilähtöisemmiksi sekä löytänyt uudenlaisia lähestymistapoja erilaisten oppijoiden haasteisiin ja eriyttämiseen. Lisäksi oppimateriaalien käyttö ja valmistaminen oppimista tukemaan ovat montessoripedagogiikan kautta saaneet uuden merkityksen.

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutukseni on tuonut ratkaisukeskeisyyden elämääni. Kurssit, valmennus ja henkilökohtainen ohjaus pohjautuvat ratkaisukeskeiseen ajatukseen haasteiden havaitsemisesta matkalla kohti ratkaisuja.

Halu auttaa

Yritykseni perustamiseen johti sydämen halu auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä voimaan paremmin. Olen vuosien ajan pohtinut sitä, miten lisääntyvää työuupumusta voitaisiin ehkäistä ja tukea työssä jaksamista. Yritykseni kautta voin tarjota uusia näkökulmia työntekoon, työssä jaksamiseen sekä itsensä että työyhteisön kehittämiseen. Haluan auttaa, jotta eri alojen ammattilaiset voisivat kokea saavansa tukea arjen haasteissa ja löytää keinoja haasteiden selättämiseen. Tämä on siis teille, te uskomattomat työnsankarit ympäri Suomea. Teette mahtavaa työtä ja haluan auttaa teitä jaksamaan. Kuljetaan yhdessä, rinnalla kulkien ja toisiamme tukien.

– Hanna, Kurssi Helinan perustaja, luokanopettaja, Montessoriohjaaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja