Mielen työkalut -rentoutus, avain alitajuntaan

Miksi meidän pitäisi olla kosketuksissa alitajuntaamme?

Alitajuntaan on varastoitunut kaikki elämämme aikana opitut uskomukset ja kokemukset. Nämä uskomukset kytkeytyvät päälle tiettyjen ulkoisten ärsykkeiden toimesta. Mikäli emme tunnista näitä alitajuntamme automatisoituneita uskomuksiamme, emme kykene muuttamaan ajatteluamme todenmukaiseksi, vaan elämme osittain jo lapsuudessa kehittyneiden uskomusten varassa. Tällaiset uskomukset toimivat elämäämme rajoittavina ja kuormittavina tekijöinä. Tällaisia uskomuksia voivat olla esimerkiksi seuraavat “Olen tyhmempi kuin muut.”, “Olen laiska ja saamaton”, “Mikään ei onnistu minun kohdallani”, “Olen huono nukkuja”, “En ole liikunnallisesti taitava”. Tällaisilla uskomukset eivät ole todellisia, vaan olemme ottaneet ne omiksi uskomuksiksemme jostakin syystä elämämme varrella.

Ajattelussa tietoisen mielen osuus on vain noin 2-10% ja 90-98% ajattelusta tapahtuu alitajuntamme puolella. Tämän lisäksi tietoisen mielen prossessointinopeus on 50 bit/sek ja alitajuisen mielen vastaava luku on 11 000 000 + bit/sek. Mikäli emme tunnista alitajuntamme uskomuksia on sanomattakin selvää, että ulkoisen ärsykkeen tullessa vastaan, alitajuinen uskomus laukaisee välittömästi reaktion. Tässä vaiheessa tietoinen mieli ei ole ehtinyt edes kunnolla havaita ärsykettä, saati sitten prosessoida sitä. Jo lapsena opitut ja sisäistetyt uskomukset siis ohjaavat hyvin pitkälle ajatteluamme ja toimintaamme jos emme kiinnitä tähän asiaan huomiota.

Miten pääsemme käsiksi alitajuntaamme?

Rentoutuessaan ajattelumme laskee alemmille tietoisuuden tasoille. Rentoutuessamme aivoaallot laskevat alfa- ja theta- aalloille. Tällöin tietoinen mieli jää taka-alalle ja ihminen on yhteydessä alitajuntaansa. Meditaatio perustuu myös tähän samankaltaiseen ilmiöön ja ihminen pääsee kosketuksiin alitajuntansa kanssa.

Ihmisen ollessa syvemmillä tietoisuuden tasoilla, hänen alitajuntansa ottaa herkemmin vastaan suggestioita eli ajatuksia, joita vahvistamalla voidaan muokata vanhoja uskomuksia. Myös itselleen voi luoda suggestioita eli voimalauseita tai sanoja, joita toistamalla ne alkavat vahvistumaan ja siirtymään pikkuhiljaa alitajuntaan työkaluiksi.

Rentoutusvalmennus alitajunnan työstämisen avuksi

Rentoutusvalmennuksessa työskennellään suggestioiden ja voimavarojen parissa. Rentoutusvalmennus ei ole terapeuttista työskentelyä, vaan se on hyvinvointia tukevaa. Rentoutusvalmennuksessa ohjataan lempeästi mieli pois stressitilasta ja aktivoidaan tiedostamaton mieli käyttöön. Uskomusten muuttamisen lisäksi työskentely soveltuu myös ihmisille, jotka kokevat elämässään henkilökohtaista kriisiä, kaipaavat apua elämäntapamuutokseen, jännittämiseen, univaikeuksiin tai johonkin elämää kuormittavaan tilanteeseen. Rentoutusvalmennustyöskentely ei sovellu ihmisille, joilla on mielenterveyden haasteita. Rentoutusvalmennuksesta voit lukea lisää yritykseni sivuilta www.kurssihelina.fi.

Lämmöllä Hanna, yrittäjä, KM, luokanopettaja, suggestiivinen rentoutusvalmentaja, yin jooga-opettaja ja mentaalivalmentaja opiskelija